Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A férfidominancia etológiai gyökerei

2008.04.28

A szociális vonzódás az embercsoportokat összetartó jelentős kohéziós erő.Az emberek különböző rokoni,nemzetségi,kor és ivari csoportjai között eltérő motivációs tényezők determinálják hozzák létre ezeket a kapcsolatokat.Az archaikus társadalmak-ban kialakult munkamegosztás szerint a nők szerepe a család,a tűzhely,a gyermek gondozás,mig a férfiak feladatát a csoport territóriumának a védelme,a zsákmányszerzés,a vadászat képezte.Ennek megfelelően fejlődtek ,alakultak ki egyes tulaj-donságaik,képességeik is az evolúció során.A nők fejlett perifé-riás látását például a gyermekek tevékenységének a folyamatos nyomonkövetésének,a családi fészket érő veszélyek érzékelé-sének,míg a férfiak "csőlátását" a zsákmány felfedezésére és elejtésére való folyamatos koncentrációra vezetik vissza.A férfiak tevékenységüket tehát elkülönülten egymással szoros együttműködésben végzik és ez egyes törzsekben abban is megnyilvául,hogy kialakult a "férfiházak" intézménye ahol csak a férfiak laktak és ahová a nőknek tilos volt belépni.Csak mellékesen jegyzem meg,hogy a hazai közösségekben sokáig és talán még ma is a kocsma intézménye volt a férfiak által pre-ferált és privilegizált hely ,hová a nőknek és a gyermekeknek a kialakult társadalmi szokások,előitéletek miatt nem volt ildomos belépni.Már az ősi társadalmakban ,de a modern közösségeke-ben is megjelentek a különböző titkos férfitársaságok(pl.a sza-bad kőművesek társasága,vagy szakmai közösségek pl.a céhek amelyek a nőktől való elküönülésen a férfibarátságon,a domi-náns csoport szövetségén,a hierarchián,az agresszión a valós , vagy feltételezett hatalmon alapultak.

A modern társadalmakban ez a folyamat nem mérséklődött a pártokban,az állami szervekben,a vallási szervezetekben ,a tudományos életben kimutatható a férfiak vezető szerepe,szö-vetsége és egyfajta elkülönülése ,noha erős társadalmi és kulturális nyomás irányul a "férfiuralom" megszüntetésére.Ennek a társadalmi mozgalomnak köszönhetően megszületett emancipáció sem változtatott  alapvetően a nők helyzetén.Tulajdonképpen ennek is a "veszetesei" lettek ,mert az egyenjogúság kivivásával többszörös terhet rakott rájuk a társadalom.Elvárjuk tőlük,hogy kedvesek,családszeretők legyenek,szeressék az "erősebb nem" tagjait legyenek jó anyák,barátok és kitünő munkatársak!A női válsztójog kivívása sem hozott létre például elkülönült,a nők által dominált politikát,politikai mozgalmakat.A női szavazók is a férfiak által vezetett politikai csoportokra szavaznak.Nem alakultak ki olyan politikai mozgalmak sem, a feministákon kivül ,amelyeket döntően nők vezetnének.Ezzel meg az a probléma,hogy kizárólag a saját bajaikkal vannak elfoglalva,nem tudtak össztár-sadalmi ügyekhez felnőni,a teljes lakosságot megszólítani.Ezt azzal magyarázzák,hogy a nőkből hiányzik az a vonzerő,az az inspiráció ami a férfi vezető köré képes gyüjteni a többieket.A két nem biológiai szellemi tulajdonságai közötti különbség nem indokolja a férfidominanciát.A főemlősökre jellemző him-him kapcsolatok,barátságok,szövetségek és a szövetségek által gyakorolt himdominancia az emberi faj evolúciója során is fennmaradt ,vagyis nem puszta tanult kulturális különbségek hozták létre a férfikötődést,a férfidominanciát,hanem mélyebb genetikai okok is szerepet játszanak.A férfikötődések evolúció-genetikai hátterét látszik igazolni az a körülmény,hogy a személyiségfejlődésben is kimutathatók.Mindannyian ismerjük a pubertáskorú gyermekeknél kialakuló banda szervezeteket,gen-geket amely kizárólag nemi kötődésen szerveződik.A férfikötő-dés biológiai háttre nem indokol egyetlen kuturális mechaniz-must sem a társadalom gyakorlatában,pusztán magyarázza őket!