Igy szoktunk mi szarvasmarhák pihenni és kérődzni.